formats

Dokumenta potrebna za upis u prvu godinu na ІІ ciklusa studija

Postavljeno Septembar 16, 2014 u Novosti

Kandidati su dužni da pri upisu prilože slijedeća dokumenta:

Dokumenta za upis

Uplatnica za prijemni

 
formats

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u trećem upisnom roku i konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

Postavljeno Septembar 16, 2014 u Novosti

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-966/14 od 08.05.2014. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2014/2015. godini, r a s p i s u j e s e:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u trecem upisnom roku

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

 
formats

Rezultati i rang liste polaganja prijemnog ispita u drugom upisnom roku

Postavljeno Septembar 2, 2014 u Novosti

 Rang lista – Animalna proizvodnja – redovni studij

 Rang lista – Biljna proizvodnja – Hortikultura – redovni studij

 Rang lista – Biljna proizvodnja – Ratarstvo i povrtarstvo – redovni studij

 Rang lista – Biljna proizvodnja – Zaštita biljaka – redovni studij

 Rang lista – Biljna proizvodnja – Zaštita biljaka – vanredni studij

 
formats

Poziv na učešće u izložbi fotografija

Postavljeno Septembar 2, 2014 u Novosti

POŠTOVANE KOLEGE!!!

Povodom obilježavanja dana Poljoprivrednog fakulteta i dodjele diploma 10.10.2014. godine, započeli smo aktivnosti koje će obilježiti ovu svečanost.  Jedna od manifestacija je izložba fotografija: Više…