Početak Izdavačka djelatnost Spisak objavljenih knjiga

Spisak objavljenih knjiga

1. Bojanić V., Kervešan S., Štajner D., Čegar N. Hemija. 1 izdanje. Banja Luka : Poljoprivredni fakultet, 1999 (Banja Luka: Atlantik). 276 str. ISBN – 86-7262-010-0
2. Bojanić V., Kervešan S., Štajner D., Čegar N. Hemija. 2 izdanje. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2003 (Banja Luka : Atlantik). 276 str. ISBN 99938-669-3-8
3. Gatarić Đ. Sjemenarstvo sa osnovama oplemenjivanja. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2005 (Laktaši: Grafomark). 377 str. ISBN 99938-93-01-3
4. Gatarić Đ. Sjemenarstvo. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1999 (Banja Luka : Atlantik). 375 str. ISBN 86-7262-004-6
5. Dardić M. Opšte povrtarstvo. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet: Poljoprivredni institut Republike Srpske, 2005 (Banja Luka: Art print) 157 str. ISBN 99938-93-00-5
6. Dardić M., Travar J., Ostojić A. Organska proizvodnja bilja. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2010 (Laktaši: Grafomark). 188 str. ISBN 978-99938-93-14-1
7. Drinić Milanka, Omanović H. Ishrana konja. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2011 (Sarajevo: Bemust). 157 str. ISBN 978-99938-93-15-8
8. Durman P. Rakija i rakijski kotlovi. 2. izd. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1996 (Subotica: Birografika). 160 str.
9. Đukić N., Railić B. Osnovi poljoprivredne tehnike. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2007 (Laktaši: Grafomark), 318 str. ISBN 978-99938-93-07-3
10. Đurić B., Gatarić Đ., Radanović D. Samoniklo ljekovito bilje. Banja Luka: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede: Poljoprivredni fakultet : Kreativni centar Samo tako, 2007 (Banja Luka: Glas Srpske – Grafika). 130 str. ISBN 978-99938-833-2-6
11. Đurovka M., Lazić Branka, Bajkin A., Potkonjak A., Marković V., Ilin Ž., Todorović Vida. Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet; Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2006 (Laktaši: Grafomark). 510 str. ISBN 86-7520-087-0
12. Ilić Gordana. Osnovi Ekonomije. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2004 (Laktaši : Grafomark). 262 str. ISBN 999-38-669-5-4
13. Janjić V. Fitofarmacija. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije: Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija; Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2005 (Beograd: Vizartis). 1229 str. ISBN 86-83017-09-5; COBISS.SR-ID 125282572
14. Janjić V., Mitrić S. Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2004 (Laktaši: Grafomark). 930 str. ISBN 99938-669-7-0
15. Jovanović S., Bojanić V., Miletić P., Topić Ž. Recikliranje polimernog otpada. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2002 (Banja Luka: Grafopapir). 111 str. ISBN 99938-669-2-h
16. Komljenović I., Todorović V. Opšte ratarstvo: praktikum. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1998 (Derventa: Iskra). 182 str. ISBN 86-7262-003-8
17. Krstić B., Oljača R., Stanković Ž. Ekofiziologija biljaka: Mehanizmi adaptacija biljaka na nepovoljne činioce. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet; Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Banja Luka: Art print). 94 str. ISBN 99938-93-11-0
18. Marković M. i sar. Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta grada Banja Luka. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2006 (Laktaši: Grafomark). 155 str. ISBN 99938-93-03-h
19. Matarugić D., Jotanović Stoja, Miljković V. Osjemenjavanje goveda. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2007 (Banja Luka: Grafopapir). 164 str. ISBN 978-9938-93-06-6
20. Matarugić. D., Jotanović Stoja, Miljković V. Fiziologija i patologija reprodukcije goveda. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2008 (Banja Luka : Grafopapir). 536 str. ISBN 978-99938-93-09-7
21. Međunarodni simpozijum (1; 2012; Trebinje) Zbornik sažetaka / I međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 19-22. mart 2012. godine, Trebinje, Bosna i Hercegovina; [organizator Simpozijuma Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Ljubljani; urednik Boris Pašalić]. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2012 (Laktaši : Grafomark). 324 str. ISBN 978-99938-93-20-2
22. Mejakić V. Osnovi tehnologije biljnih proizvoda. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2001 (Banja Luka) 370 str. ISBN 86-7262-012-7
23. Mijatović D., Jovanović-Cvetković Tatjana. Vinogradarstvo: priručnik. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2008. 137 str.
24. Mijatović D., Jovanović-Cvetković Tatjana. Ekološka proizvodnja grožđa. Interspecijes sorte. Zelena rezidba vinove loze. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2007. 50 str.
25. Mijatović D., Jovanović-Cvetković Tatjana. Osnove podizanja vinograda. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2007. 87 str.
26. Mikavica D. Zoogeografija kičmenjaka. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 2005 (Banja Luka: Glas Srpski -Grafika). 168 str. ISBN 99938-806-0-4
27. Mikavica, D. Biosistematika riba. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1997 (Banja Luka: Grafopapir). 164 str. ISBN 86-7262-001-1
28. Mikavica, D., Savić N. Ribe rijeke Drine. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1999 (Banja Luka: Europrint). 85 str.
29. Mirjanić S. Ekonomika poljoprivrede. 1 izdanje. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2000 (Beograd: [s.n.]). 232 str.
30. Mirjanić S. Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2006 (Laktaši: Grafomark). 366 str. ISBN 978-99938-93-04-2
31. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, Drinić Ljiljana, Vučenović Aleksandra. Ruralni razvoj Republike Srpske. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2010 (Laktaši: Grafomark). 351 str. ISBN 978-99938-93-13-9
32. Mirjanić S., Vaško Ž. Ekonomika i organizacija u poljoprivredi. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2003 (Laktaši: Grafomark). 438 str. ISBN 99938-669-6-2
33. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana, Predić T., Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, Figurek Aleksandra. Agrarni sektor Republike Srpske: stanje i pravci razvoja osnovne karakteristike ZAP-a EU. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2011 (Banja Luka: Grafopapir). 323 str. ISBN 978-99938-93-16-5
34. Mićić N., Đurić Gordana, Radoš Lj. Sistemi gajenja jabuke i kruške. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija; Banja Luka: Poljoprivredni institut: Poljoprivredni fakultet, 1998 (Čačak: Grafika Jureš). 196 str. ISBN 86-7384-001-5
35. Mićić N. Eksperimentalna biometrika. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2011 (Grafomark: Laktaši). 320 str. ISBN 978-99938-93-18-9
36. Monografija Poljoprivrednog fakulteta / glavni i odgovorni urednik Branislav Nedović. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2002 (Banja Luka: Grafid). 281 str. ISBN 99938-669-0-3
37. Okiljević V., Marković M. Pedologija, knjiga I: Agrogeologija – Silvogeologija. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2005 (Laktaši: Grafomark). 284 str. ISBN 99938-669-9-7
38. Pašalić B. Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet: Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, 2006 (Laktaši: Grafomark), 169 str. ISBN 99938-93-02-1
39. Poljoprivredni fakultet 1992-1997: Univerzitet u Banjoj Luci / [glavni i odgovorni urednik Branislav Nedović; redakcioni odbor Vojin Mejakić dr]. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 1998 (Banja Luka: Grafid). 264 str.
40. Radanović D. Ishrana biljaka: I opšti dio. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2010 (Laktaši: Grafomark), 161 str. ISBN 798-99938-93-12-7
41. Railić B. Rešeni zadaci iz osnova poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih mašina. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2007 (Derventa: Grafika). 364 str. ISBN 978-99938-93-05-9
42. Todorović J., Komljenović I., Zarić D., Čakalj B., Kondić Danijela, Ostojić A. Proizvodnja soje. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2008 (Laktaši: Grafomark). 78 str. ISBN 978-99938-93-08-0
43. Todorović J., Božić D. Opšte ratarstvo. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet; Beograd: Poljoprivredni fakultet, 1995 (Laktaši: Grafomark). 388 str.
44. Ubavić M., Kastori R., Marković M., Oljača R. Ishrana povrća. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet: Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, 2002 (Čačak: Grafika Jureš). 181 str. ISBN 99938-669-1-1
45. Ubavić M., Marković M., Oljača R. Mikroelementi i mikrođubriva: i njihova primena u praksi. Banja Luka: Poljoprivredni fakultet, 2008 (Laktaši: Grafomark). 71 str. ISBN 978-99938-93-10-3
46. Šumatić Nada i sar. Atlas korova. Banja Luka: Glas Srpski: Šumarski fakultet: Poljoprivredni fakultet, 1999 (Banja Luka: Glas Srpski). 359 str. ISBN 86-7119-158-3.