Početak Osoblje

Osoblje

Prof. dr Vaso Bojanić

Kabinet: 11;
Telefon: +387 51 330 911
E-Pošta: vaso.bojanic@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast: Neorganska i nuklearna hemija; Organska hemija
Predmeti:Neorganska hemija,Organska hemija,Hemija,Biološki i hemijski faktori rizika,Hemijske analitičke metode u poljoprivredi
Konsultacije: Srijedom, od 9 do 11
Biografija nastavnika

 
Prof. dr Miroslav Grubačić

Kabinet: 54
Telefon: +387 51 330 954
E-Pošta: miroslav.grubacic@agrofabl.org
Institut:
Uža naučna oblast:Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla;
Predmeti:Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla I; Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla II; Tehnologija sokova i koncentrata; Tehnologija brašna; Tehnologija pekarstva i tjesteničarstva; Ambalaža i pakovanje namirnica; Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda; Osnovi tehnologije voća i grožđa; Osnovi tehnologije prehrambenih proizvoda; Savremeni trendovi u finalizaciji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; Modaliteti finalizacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; Tehnologija skladištenja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
Konsultacije: Četvrtkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Mile Dardić

Kabinet: 53
Telefon: +387 51 330 953
E-Pošta: mile.dardic@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast: Povrtarstvo;
Predmeti:Gajenje povrća, Opšte povrtarstvo, Organska poljoprivreda i gljivarstvo;
Konsultacije: Utorkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Gordana Đurić

Kabinet: 33
Telefon: +387 51 330 933
E-Pošta: gordana.djuric@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Hortikultura(voćarstvo);Zaštita i održivo korištenje genetičkih resursa.
Predmeti:
I ciklus: Opšte voćarstvo, Rasadnička proizvodnja; Šumske voćke, Sistemi održavanja zemljišta u voćnjacima i vinogradima, Biljni genetički resursi.
II ciklus: Morfologija voćaka, Rastenje i razviće voćaka; Proizvodnja ukrasnog sadnog materijala, Sadni materijal voćaka.
III ciklus: Hortikultura, Agroekosistemi voćnjaka, Vrednovanje biljnih genetičkih resursa, Biomasa kao obnovljivi izvro energije.
Konsultacije: Utorkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Vaskrsija Janjić

Kabinet: 31
Telefon: +387 51 330 931
E-Pošta: vaskrsija.janjic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija;
Predmeti:Opšta fitofarmacija; Posebna fitofarmacija; Osnove herbologije; Kontrola korova.;
Konsultacije: Ponedeljkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Ilija Komljenović

Kabinet: 59
Telefon: +387 51 330 953
E-Pošta: ilija.komljenovic@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast:Ratarstvo;
Predmeti:
I ciklus: Osnove biljne proizvodnje; Ratarstvo; Opšte ratarstvo; Sistemi ratarske proizvodnje; Konzervacijska obrada zemljišta
II ciklus: Sistemi obrade zemljišta; Sporedni
proizvodi u ratarstvu; Rejonizacija sorti i hibrida;
Projektovanje ratarske proizvodnje; Bonitiranje
zemljišta i agromelioracije;
Konsultacije: Utorkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Mihajlo Marković

Kabinet: 15
Telefon: +387 51 330 915
E-Pošta: mihajlo.markovic@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast: Zemljište i voda;
Predmeti:Pedologija; Melioracije zemljišta; Zemljište i melioracije; Melioracije i uređenje zemljišta; Erozija i konzervacija zemljišta; Rekultivacija zemljišta; Šumarska pedologija; Šumska zemljišta;
Konsultacije: Petkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Dragutin Matarugić

Kabinet: 52
Telefon: +387 51 330 952
E-Pošta: dragutin.matarugic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Anatomija i fiziologija životinja,Zoohigijena i uzgojne bolesti,Zdravstvena zaštita životinja,Uzgoj kućnih ljubimaca,Epizootiologija i patologija,Lovstvo;
Predmeti:Fiziologija domaćih životinja,Zoohigijena i zdravstvena zaštita, Metabolički poremećaji kod farmskih životinja, Preventivne mjere u stočarskoj proizvodnji,Zoohigijena i zdravstvena zaštita,Kinologija,Osnove epidemiologije,Lovstvo;
Konsultacije: Utorkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Dragan Mikavica

Kabinet: 51;
Telefon: +387 51 330 951
E-Pošta: dragan.mikavica@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast i predmeti: Zoologija, Ribarstvo, Zoogeografija kičmenjaka;
Konsultacije: Četvrtkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Stevo Mirjanić

Kabinet: 30;
Telefon: +387 51 330 930
E-Pošta: stevo.mirjanic@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast: Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Predmeti:Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije, Organizacija i ekonomika proizvodnje biljnih proizvoda, Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda, Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda, Osnove politike ruralnog razvoja, Osnove programiranja ruralnog razvoja, Organizacija voćarsko vinogradarske proizvodnje, Organizacija stočarske proizvodnje, Zadruge i druge asocijacije u poljoprivredi, Poljoprivredno savjetodavstvo, Spoljnotrgovinska zaštita poljoprivrednih proizvoda, Razvoj kooperativa;
Konsultacije: Srijedom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Nikola Mićić

Kabinet: 32;
Telefon: +387 51 330 932
E-Pošta: nikola.micic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortikultura (voćarstvo); Biometrika;
Predmeti:
I ciklus: Osnove biometrike, Sistemi gajenja voćaka, Sorte i podloge, Mediteransko voćarstvo.
II ciklus: Biometrika, Metodologija naučno-istraživačkog rada, Projektovanje sistema voćnjaka.
III ciklus: Multivarijaciona biometrika, Modeliranje rasta i razvoja hortikulurnih biljaka, Kontrola rodnosti poljoprivrednih biljaka,
Konsultacije: Utorkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Rodoljub Oljača

Kabinet: 13;
Telefon: +387 51 330 913
E-Pošta: rodoljub.oljaca@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Ishrana biljaka
Predmeti:
I ciklus: Fiziologija biljaka
II ciklus: Fiziologija mineralne ishrane biljaka; Ishrana ratarskih biljaka; Ishrana voćaka; Ekofiziologija; Ekofiziologija drvenastih biljaka
Konsultacije: Srijedom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Borislav Railić

Kabinet: 14
Telefon: +387 51 330 914
E-Pošta: borislav.railic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast: Poljoprivredna mehanizacija;
Predmeti: Poljopriverdne mašine,Mehanizacija u stočarstvu,Mehanizacija u rat. i povrtarstvu,Mehanizacija u hortikulturi,Mehanizacija u zaštiti biljaka,Osnovi polj. Tehnik,Eksploatacija i održavanje poljoprivredne tehnike;
Konsultacije: Utorkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Vojislav Trkulja

Kabinet: 93
Telefon: +387 51 330 993
E-Pošta: vojislav.trkulja@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast: Zaštita zdravlja bilja;
Predmeti:Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka,Bolesti voćaka i vinove loze,Dijagnostičke metode u fitopatologiji,Bakterioze biljaka;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnikaProf. dr Božo Važić

Kabinet:65
Telefon: +387 51 330 965
E-Pošta: bozo.vazic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Stočarstvo
Predmeti:Biološke osnove stočarske proizvodnje, Ovčarstvo i kozarstvo, Govedarstvo, Genetika i oplemenjivanje životinja, Projektovanje u stočarskoj proizvodnji, Projektovanje stočarske proizvodnje;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika

 
Prof. dr Željko Vaško

Kabinet: 29
Telefon: +387 51 330 929
E-Pošta: zeljko.vasko@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast: Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Predmeti:Troškovi i kalkulacije,Regionalni razvoj,Upravljanje projektima u poljoprivredi,Investicije i izrada investicionih programa u agrobiznisu,Ruralno finansiranje,Ruralna ekonomija,Planiranje i privredni razvoj,Ocjena investicionih programa;
Konsultacije: Četvrtkom, od 17 do 19
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Milanka Drinić

Kabinet: 50
Telefon: +387 51 330 950
E-Pošta: milanka.drinic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Stočarstvo;
Predmeti:Osnovi ishrane životinja, Ishrana preživara, Ishrana nepreživara, Ishrana domaćih životinja i Kvalitet i bezbjednost hrane za životinje
Konsultacije: Utorkom, od 9:30 do 11:30
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Stoja Jotanović

Kabinet: 49
Telefon: +387 51 330 949
E-Pošta: stoja.jotanovic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast i predmeti: Stočarstvo:Svinjarstvo,Živinarstvo;Reprodukcija i sterilitet životinja:Reprodukcija životinja
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Zlatan Kovačević

Kabinet: 16
Telefon: +387 51 330 916
E-Pošta: zlatan.kovacevic@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast i predmeti: Botanika, Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija.
Agrobotanika, Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka, Herbologija, Agroekologija.
Konsultacije: Utorkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Danijela Kondić

Kabinet: 58
Telefon: +387 51 330-958
E-Pošta: danijela.kondic@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast:Ratarstvo;
Predmeti: Proizvodnja žitarica, Proizvodnja industrijskih biljaka, Ratarstvo i povrtarstvo, Žitarice, Industrijske biljke, Biljni proizvodi, Tehnologija skladištenja žita, Tehnologija skladištenja proizvoda industrijskih biljaka.
Konsultacije: Petkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Dragutin Mijatović

Kabinet: 37
Telefon: +387 51 330 937
E-Pošta: dragutin.mijatovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortilultura (vinogradarstvo i vinarstvo);
Predmeti:Vinogradarstvo, Ampelografija i vinarstvo, Vinska kultura;
Konsultacije: Petkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Aleksandar Ostojić

Kabinet: 26
Telefon: +387 51 330 926
E-Pošta: aleksandar.ostojic@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast: Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Predmeti: Tržište poljoprivredno prehrambenih proizvoda,Marketing agroindustrijskih proizvoda,Direktna prodaja na porodičnom gazdinstvu,Memadžment u agrobiznisu,Regionalni marketing,Istraživanje tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda;
Konsultacije: Četvrtkom, od 10:30 do 12:30
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Nebojša Savić

Kabinet: 77
Telefon: +387 51 330 977
E-Pošta: nebojsa.savic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Ribarstvo, Stočarstvo
Predmeti: Ribarstvo, Akvakultura, Bezbjednost proizvodnje u akvakulturi, Ishrana riba, Selekcija riba.Zoologija, Animalna proizvodnja, Projektovanje u stočarskoj proizvodnji, Ovčarstvo i kozarstvo.
Konsultacije: Četvrtkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Vida Todorović

Kabinet: 55
Telefon: +387 51 330 955
E-Pošta: vida.todorovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortikultura-povrtarstvo
Predmeti:
Prvi ciklus: Povrtarstvo i Proizvodnja rasada povrtarskih vrsta;
Drugi ciklus: Morfologija povrtarskih vrsta; Reprodukcioni materijal u povrtarstvu; Gajenje povrća u zaštićenom prostoru; Biljni proizvodi
Konsultacije: Ponedeljkom, od 12 do 14 (Hortikultura); Utorkom, od 10 do 12 (Ratarstvo)
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Miljan Cvetković

Kabinet: 38
Telefon: +387 51 330 938
E-Pošta: miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortikultura
Predmeti: Voćarstvo i vinogradarstvo,Posebno voćarstvo, Sistemi gajenja voćaka, Sorte i podloge voćaka 1, Sorte i podloge voćaka 2
Konsultacije: Petkom, od 10 do 12
Biografija nastavnikaDoc. dr Duška Delić

Kabinet: 78
Telefon: +387 51 330 978
E-Pošta: duska.delic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Zaštita zdravlja bilja;
Predmeti:Opšta fitopatologija,Zaštita biljaka,Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka,Zaštita hortikulturnih biljaka,Karantinske bolesti i štetočine i fitosanitarna kontrola,Dijagnostičke metode u fitopatologiji,Zaštita ratarskih biljaka,Zaštita povrtarskih biljaka.
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika

 
Doc. dr Ljiljana Drinić

Kabinet: 26
Telefon: +387 51 330 926
E-Pošta: ljiljana.drinic@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast:Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj;
Predmeti: Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu,Razvoj preduzetništva u agrobiznisu,Razvoj preduzetništva u ruralnim sredinama
Konsultacije: Petkom, od 11:30 do 13:30
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Branko Đurić

Kabinet: 57
Telefon: +387 51 330 957
E-Pošta: branko.djuric@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast i predmeti:Ratarstvo,Krmno bilje,Krmno bilje na oranicama,Proizvodnja hrane za životinje,Travnjaci,Ekološka poljoprivreda
Konsultacije: Ponedeljkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Mirjana Žabić

Kabinet: 91
Telefon: +387 51 330 991
E-Pošta: mirjana.zabic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast: Biohemija i molekularna biologija
Predmeti:Biohemija biljaka,Biohemija životinja;
Konsultacije: Ponedeljkom, od 13 do 15
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Svjetlana Zeljković

Kabinet: 35
Telefon: +387 51 330 935
E-Pošta: svjetlana.zeljkovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortikultura;
Predmeti:Cvjećarstvo, Ljekovito, aromatično i začinsko bilje, Parkovska dendrologija i Proizvodnja u zaštićenom prostoru;
Konsultacije: Četvrtkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Dimitrije Marković

Kabinet: 62
Telefon: +387 51 330 962
E-Pošta: dimitrije.markovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Hortikultura,Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija;
Predmeti:Principi intergalne proizvodnje,Biološke mjere zaštite biljaka,Agroekologija;
Konsultacije: Srijedom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Goran Mirjanić

Kabinet: 48
Telefon: +387 51 330 948
E-Pošta: goran.mirjanic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast i predmeti:Pčelarstvo, moduli-Pčelarstvo, Animalna proizvodnja, Konjarstvo, NAP, Organska animalna proizvodnja, Bezbjednost proizvoda animalnog porijekla;
Konsultacije: Četvrtkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Siniša Mitrić

Kabinet: 31
Telefon: +387 51 330 931
E-Pošta: sinisa.mitric@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija;
Predmeti: Opšta fitofarmacija, Posebna fitofarmacija, Zaštita biljaka u zaštićenom prostoru i Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija;
Konsultacije: Ponedeljkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Vesna Mrdalj

Kabinet: 27
Telefon: +387 51 330 927
E-Pošta: vesna.mrdalj@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast:Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj;
Predmeti:
I ciklus:Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije,Organizacija i ekonomika proizvodnje biljnih proizvoda,Organizacija voćarske i vinogradarske proizvodnje,Agromenadžment,Spoljnotrgovinska zaštita poljoprivrednih proizvoda;
II ciklus:Menadžment u agrobiznisu,Poljoprivreda u međunarodnim integracijama i razvoju ruralnih područja,Ruralni turizam,Upravljanje ljudksim resursima u poljoprivredi;
Konsultacije: Srijedom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Boris Pašalić

Kabinet: 36
Telefon: +387 51 330 936
E-Pošta: boris.pasalic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast: Hortikultura
Predmeti: Skladištenje voća i grožđa, Pakovanje i transport voća i grožđa, Berba, pakovanje i čuvanje povrća, Skladištenje, pakovanje i transport hortikulturnih proizvoda;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Vojo Radić

Kabinet: 89
Telefon: +387 51 330 989
E-Pošta: vojo.radic@agrofabl.org
Institut: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Uža naučna oblast i predmeti:Genetika i oplemenjivanje biljaka; Oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka i Sjemenska proizvodnja u ratarstvu i povrtarstvu;
Konsultacije: Utorkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Ljubomir Radoš

Kabinet: 34
Telefon: +387 51 330 934
E-Pošta: ljubomir.rados@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Hortikultura,Genetika i oplemenjivanje biljaka,Biljna biotehnologija i biotehnologija hrane;
Predmeti:Oplemenjivanje voćaka i vinove loze,Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka,Biotehnologija u hortikulturi;
Konsultacije: Ponedeljkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Gordana Rokvić

Kabinet: 28
Telefon: +387 51 330 928
E-Pošta: gordana.rokvic@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast:Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj;
Predmeti:Osnove politike ruralnog razvoja,Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda, Osnove programiranja ruralnog razvoja, Organizacija stočarske proizvodnje,Zadruge i druge asocijacije u poljoprivredi,Poljoprivredno savjetodavstvo,Razvoj kooperativa;
Konsultacije: Utorkom, od 8 do 10
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Đorđe Savić

Kabinet: 52
Telefon: +387 51 330 952
E-Pošta: djordje.savic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Anatomija i fiziologija životinja,Zoohigijena i uzgojne bolesti,Zdravstvena zaštita životinja,Uzgoj kućnih ljubimaca,Epizootiologija i patologija;
Predmeti:Anatomija životinja, Fiziologija domaćih životinja;Zoohigijena i zdravstvena zaštita, Metabolički poremećaji kod farmskih životinja, Preventivne mjere u stočarskoj proizvodnji,Kinologija,Osnove epidemiologije;
Konsultacije: Utorkom, od 11:30 do 13:30
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Sretenka Srdić

Kabinet: 17
Telefon: +387 51 330 917
E-Pošta: sretenka.markovic@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast i predmeti:Nauka o zemljištu,Agrometeorologija sa klimatologijom,Melioracije i uređenje zemljišta,Zemljište i melioracije;
Konsultacije: Petkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Aleksandra Figurek

Kabinet: 29
Telefon: +387 51 330 929
E-Pošta: aleksandra.figurek@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast:Ekonomika poljoprivrede, Ekonomsko planiranje i razvoj, Ekonomska analiza;
Predmeti:Troškovi i kalkulacije,Regionalni razvoj,Upravljanje projektima u poljoprivredi,Investicije i izrada investicionih programa u agrobiznisu,Ruralno finansiranje,Ruralna ekonomija,Planiranje i privredni razvoj,Ocjena investicionih programa;
Konsultacije: Srijedom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Tatjana Jovanović-Cvetković

Kabinet: 37
Telefon: +387 51 330 937
E-Pošta: tatjana.cvetkovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Hortikultura;
Predmeti:Vinogradarstvo,Ampelografija i vinarstvo i Vinska kultura;
Konsultacije: Petkom, od 10 do 12
Biografija nastavnikamr Borut Bosančić

Kabinet: 92
Telefon: +387 51 330 992
E-Pošta: borut.bosancic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast i predmeti:Biometrika:Statistika,Matematika sa osnovama biometrike,biometrika,Metodologija naučno-istraživačkog rada
Konsultacije: Utorkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika

 
mr Dragan Brković

Kabinet: 28
Telefon: +387 51 330 928
E-Pošta: dragan.brkovic@agrofabl.org
Institut: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna oblast: Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj;
Predmeti:Osnove programiranja ruralnog razvoja, Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda, Zadruge i druge asocijacije u poljoprivredi, Osnove politike ruralnog razvoja, Poljoprivredno savjetodavstvo, Ruralni turizam;
Konsultacije: Utorkom, od 9:30 do 11:30
Biografija nastavnika


 
mr Marinko Vekić

Kabinet: 49
Telefon: +387 51 330 949
E-Pošta: marinko.vekic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast: Stočarstvo;
Predmeti:Svinjarstvo, Živinarstvo,Reprodukcija i sterilitet životinja:Reprodukcija životinja;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
mr Biljana Kelečević

Kabinet: 31
Telefon: +387 51 330 931
E-Pošta: biljana.vuckovic@agrofabl.org
Institut: Institut za agroekologiju i zemljište
Uža naučna oblast: Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija;
Predmeti:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija;
Konsultacije: Utorkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
mr Zorica Đurić

Kabinet: 44
Telefon: +387 51 330 944
E-Pošta: zorica.djuric@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast i predmeti:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija:Opšta entomologija, Štetni insekti voćaka i vinove loze, Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka
Konsultacije: Srijedom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
mr Ivana Koleška

Kabinet: 13
Telefon: +387 51 330 913
E-Pošta: ivana.koleska@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast i predmeti: Fiziologija i ishrana biljaka;
Konsultacije: Srijedom, od 9 do 11
Biografija nastavnika


 
mr Aleksandar Kralj

Kabinet: 50
Telefon: +387 51 330 950
E-Pošta: aleksandar.kralj@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast:Stočarstvo;
Predmeti:Proizvodnja i prerada mlijeka, Osnovi ishrane životinja, Ishrana preživara, Ishrana nepreživara, Ishrana domaćih životinja i Kvalitet i bezbjednost hrane za životinje;
Konsultacije: Utorkom, od 9:30 do 11:30
Biografija nastavnika


 
mr Biljana Lolić

Kabinet: 78
Telefon: +387 51 330 978
E-Pošta: biljana.lolic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija
Predmeti:Opšta fitopatologija,Bolesti voćaka i vinove loze,Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka,Dijagnostičke metode u fitopatologiji,Karantinske bolesti i štetočine biljaka i fitosanitarna kontrola;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnika


 
mr Zoran Maličević

Kabinet: 14
Telefon: +387 51 330 914
E-Pošta: zoran.malicevic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast:Poljoprivredna mehanizacija
Predmeti:Poljopriverdne mašine,Mehanizacija u stočarstvu,Mehanizacija u rat. i povrtarstvu,Mehanizacija u hortikulturi,Mehanizacija u zaštiti biljaka,Osnovi polj. Tehnike,Eksploatacija i održavanje poljoprivredne tehnike;
Konsultacije: Utorkom, od 10 do 12
Biografija nastavnika


 
mr Dijana Mihajlović

Kabinet: 12
Telefon: +387 51 330 912
E-Pošta: dijana.mihajlovic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast:Neorganska i nuklearna hemija i Organska hemija;
Predmeti:Neorganska hemija, Organska hemija, Hemija;
Konsultacije: Utorkom, od 13:30 do 15:30
Biografija nastavnika


 
mr Branimir Nježić

</tr

Kabinet: 92
Telefon: +387 51 330 992
E-Pošta: branimir.njezic@agrofabl.org
Institut: -
Uža naučna oblast i predmeti:Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija,
Nematologija, Štetočine poljoprivrednih biljaka, Zaštita voćaka i vinove loze i Zaštita hortikulturnih biljaka;
Konsultacije: Srijedom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
dr Biljana Rogić

Kabinet: 65
Telefon: +387 51 330 965
E-Pošta: biljana.rogic@agrofabl.org
Institut: Institut za stočarstvo
Uža naučna oblast:Stočarstvo;
Predmeti:Genetika i oplemenjivanje životinja, Biološke osnove stočarske proizvodnje i Govedarstvo;
Konsultacije: Utorkom, od 11 do 13
Biografija nastavnikaDipl. inž Jelena Davidović Gidas

Kabinet: 33
Telefon: +387 51 330 933
E-Pošta: jelena.davidovic@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Hortikultura;
Predmeti:Rasadnička proizvodnja,Hortikulturno uređenje prostora,Šumsko voće,Supstrati u hortikulturi
Konsultacije: Utorkom i četvrtkom, od 9 do 11
Biografija nastavnika

 
Dipl. inž Tanja Krmpot

Kabinet: 41
Telefon: +387 51 330 941
E-Pošta: tanja.krmpot@agrofabl.org
Institut: Institut za voćarstvo,vinogradarstvo i hortikulturu
Uža naučna oblast:Genetika i oplemenjivanje biljaka;
Predmeti:Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Biotehnologija u hortikulturi
Konsultacije: Utorkom i četvrtkom, od 14 do 15
Biografija nastavnikamr Zoran Borović

Kabinet: I sprat, 104; Ekonomski fakultet
Telefon: +387 51 430 023
E-Pošta: zoran.borovic@efbl.org
Institut: –
Uža naučna oblast: Teorijska ekonomija
Predmeti: Osnove mikroekonomije, Uvod u makroekonomiju
Konsultacije: srijedom, od 9 do 11 na EKF kabinet 11
Biografija nastavnika


Prof. dr Milovan Vinčić

Kabinet: Prizemlje, 017; Ekonomski fakultet
Telefon: +387 51 430 027
E-Pošta: milovan.vincic@efbl.org
Institut: –
Uža naučna oblast: Matematička analiza i primjene (PMF)
Predmeti: Matematika
Konsultacije: četvrtkom, od 15 do 17


 
Prof. dr Ljiljana Došenović

Kabinet: -
Telefon: -
E-Pošta: dosenoviclj@gmail.com
Institut: –
Uža naučna oblast: Urbano šumarstvo i Hortikultura
Predmeti: Hortikulturno uređenje prostora
Konsultacije: ponedeljkom, od 9 do 11


 
Doc. dr Amira Žmirić

Kabinet: Prizemlje, 020; Ekonomski fakultet
Telefon: +387 51 430 034
E-Pošta: amira.zmiric@efbl.org
Institut: –
Uža naučna oblast: -
Predmeti: Njemački jezik
Konsultacije: utorkom, od 9:30 do 11:30
Biografija nastavnika


 
mr Nataša Lakić

Kabinet:-
Telefon:-
E-Pošta: -
Institut: –
Uža naučna oblast: -
Predmeti: Osnove tehnologije poljoprivrednih proizvoda, Savremeni trendovi u finalizaciji poljoprivrednih proizvoda
Konsultacije: četvrtkom, od 12 do 14
Biografija nastavnika


 
Doc. dr Tihomir Latinović

Kabinet: -
Telefon: -
E-Pošta: -
Institut: –
Uža naučna oblast: -
Predmeti: Primjenjena informatika
Konsultacije: utorkom, od 10 do 12 rač. kab. PLjF0
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Branka Maksimović

Kabinet: -
Telefon: -
E-Pošta: -
Institut: –
Uža naučna oblast: -
Predmeti: Engleski jezik
Konsultacije: utorkom, od 11:30 do 13:30
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Milan Mataruga

Kabinet: -
Telefon: +387(0)51 321 172
E-Pošta: milan.mataruga@unibl.rs
Institut: –
Uža naučna oblast: Šumarska genetika i osnivanje šuma na Šumarskom fakultetu
Predmeti: Proizvodnja ukrasnog sadnog materijala
Konsultacije: -
Biografija nastavnika


 
Prof. dr Goran Popović

Kabinet: Prizemlje, 011; Ekonomski fakultet
Telefon: +387 51 430 014
E-Pošta: goran.popovic@efbl.org
Institut: –
Uža naučna oblast:-
Predmeti: Osnove mikroekonomije, Uvod u makroekonomiju
Konsultacije: Utorkom i četvrtkom 10.00-12.00
Biografija nastavnika